פורטל סטודנט חיפה. מידע לסטודנט

חותמת הבנק על האישור תהווה אישור להיבחן הפסקת לימודים מרצון: יש להודיע בכתב על הפסקת לימודים במזכירות החוג ובמדור שכ"ל
המעוניינים להיות חברים באגודת הסטודנטים צריכים להירשם כחברי אגודה לפני הנפקת הכרטיס את כל האישורים ניתן להזמין באינטרנט או בשעות הקבלה במשרדי מדור אישורים יש להציג תעודה מזהה

מידע לסטודנט

הרישום מתבצע באופן ממוחשב באתר אוניברסיטת חיפה — דרך פורטל הסטודנטים, באותו אופן בו מתבצע הרישום לקורסי הלימוד בחוג בו לומד הסטודנט.

1
כניסה לפורטל הסטודנטים האישי
לשאר האישורים יש להגיש בקשה לקבלת אישור באמצעות "פורטל הסטודנטים" תחת ״שירותים מקוונים״
מידע לסטודנט
הציונים של הקורסים מתפרסמים בפורטל הסטודנטים תחת "מידע" ובאפליקציה הסלולרית של האוניברסיטה
מידע לסטודנט
הצפייה במחברת הבחינה הסרוקה הינה ללא תשלום
הפסקת לימודים וחידושם טופס הפסקת לימודים לתואר שני בחוג אפשר למצוא באתר הרשות ללימודים מתקדמים
מדור בחינות וציונים לא ימסור ציונים בטלפון כמו כן ניתן לקבל אישורים מיוחדים בעברית ובאנגלית כגון: שנות לימודים לתואר, תחומי לימוד, זכאות לתואר, תרגום תעודה וכדומה

כניסה לפורטל הסטודנטים האישי

ציון "עובר" למקצוע בודד בתואר שני בחוג הוא 60.

22
אישורים, בחינות וכרטיסים
לאור משבר הקורונה, אופן חלוקת מדבקות תיקוף יפורסם בנפרד
אישורים, בחינות וכרטיסים
כל תלמידי האוניברסיטה זכאים לקבל תעודת תלמיד עם תמונה
אישורים, בחינות וכרטיסים
בחינות וציונים ציון "עובר" למקצוע בודד בתואר ראשון בחוג הוא 51, אולם דרוש ממוצע של לפחות 60 בחוג כדי לקבל זכאות לתואר בכל מסלולי הלימוד