אגף הבחינות. לימודים בצפון: המכללה האקדמית צפת

במצב שבו הנבחן ענה על יותר ממספר השאלות הנדרש בבחירה, תיבדקנה השאלות הראשונות לפי סדר הופעתן במחברת מתחת לפרטים אלו יופיע ב"מד
קיימת אפשרות להיבחן בבחינות הבגרות בחו"ל משאלתי להותיר לקוראים מן הניסיון שלי ולסייע בהבנת תהליכים מנקודת מבטה של מנהלת

לימודים בצפון: המכללה האקדמית צפת

במקום לשים את מרכז הכובד על יצירת תהליך מתבקש בלמידה משמעותית, המיקוד הוא בשינון חומר.

16
לימודים בצפון: המכללה האקדמית צפת
פתיחת התיק תעשה באמצעות שלוחות הבחינות והתיקים יועברו לשלוחת ירושלים
בחינת בגרות (ישראל)
עם תחילת הבחינה ירשום המשגיח על הלוח את שעת ההתחלה, ובמהלכה ירשום כל חצי שעה כמה זמן נותר עד לסיומה
לימודים בצפון: המכללה האקדמית צפת
אם הפער בין שני הציונים גדול מהרגיל מספר שנקבע מראש בכללי משרד החינוך , מועברת הבחינה לבוחן שלישי מומחה בתחום המכונה " מעריך בכיר" , אשר בודק אותה פעם שלישית והציון הסופי נקבע על פי בדיקתו
השאלון נשאר בדרך כלל אצל הנבחנים בסוף הבחינה, ולכן גם אסורה הכתיבה על גבי השאלון, למעט בבחינות בהן השאלון ומחברת הבחינה משולבים "שאלון מובנה" , למשל ב, ובחלק מהשאלונים ב הגורם האנושי ותפקודו בהתרחש אירועים ביטחוניים, חברתיים ופוליטיים כדוגמת האינתיפאדה השנייה, ההתנתקות מגוש קטיף והקסאמים בשדרות והשפעתם על קבלת החלטות הנוגעות להישגי הנבחנים בבחינות הבגרות הוא שעמד במרכז ענייני
בחינות החורף לתלמידי יא' בוטלו החל מ־2015 התוכנית מיועדת לרופאים ולבוגרי תוכניות לימוד אחרות, השואפים להיות מנהלי מחלקות בבתי חולים, במרכזים רפואיים ובמרפאות המקצועיות השונות

לימודים בצפון: המכללה האקדמית צפת

במקרה של תלמידי תיכון, מונפקות מדבקות נבחן לכל התלמידים בכיתות המתאימות, והיבחנותם מותנית רק בהזמנת מספר מספיק של שאלונים.

5
מכל הבחינות
החל משנת הלימודים תשע"ז, מתקיימת בחינה מתוקשבת גם ב'אנגלית שפה דבורה' במקום עם מורה בוחן
לימודים בצפון: המכללה האקדמית צפת
התעריף ליחידת בחינה גבוה מזה שבישראל, ויש לברר מהו לפני כל מועד רישום
לימודים בצפון: המכללה האקדמית צפת
עבור כל נבחן מונפקת מדבקת נבחן, שבלעדיה לא ניתן בדרך כלל להיבחן
ההרשמה לבחינות נערכת מ־1 בינואר ועד 15 במרץ במרכז מופיע ברקוד, ובתחתית מופיעים שם השאלון ומספר יחידות הלימוד מקוצר: יח"ל
הוספת הכריכה מאפשרת לשאלון להכיל את מדבקת הנבחן ובמקום של הצבת מדבקת השאלון יודפס תוכנו, כך שלא תידרש מדבקה זאת גם על ידי סדר מקומות הישיבה שמתועד בדו"ח המשגיח

מכל הבחינות

יוצא דופן לכך הן בחינות הבגרות במתמטיקה ל־3 יחידות שפועלות בשיטת הצבירה — נבדקות כל השאלות שנענו וניתן לקבל עד 150 נקודות, ובכל מקרה בו הציון מעל 100, הציון הסופי ייחשב כ־100.

20
לימודים בצפון: המכללה האקדמית צפת
במסגרת התכנית תלמידי תיכון יוכלו במקצועות מסוימים להמיר למידה בבית הספר והיבחנות בבחינות בגרות בלמידה בקורסים אקדמיים והיבחנות על הנלמד בהם
לימודים בצפון: המכללה האקדמית צפת
ב־12 מקצועות התקיימו בקיץ תשע"ג גם
בחינת בגרות (ישראל)
השאלון המובנה הוא למעשה שאלון, הכרוך בכריכה של מחברת הבחינה, שהותאמה לגודל השאלון