מיבע נהיגה נכונה טלפון. שאלות תיאוריה לדוגמה

נהג המעוניין לדחות את מועד הקורס, רשאי להגיש בקשה למרכז המידע הארצי של רשות הרישוי כשיש נתיב פנוי מימינו של הרכב האחר
סרטונים המתעדים תאונות מוקרנים ומוסברים על פי השתלשלות של כל מקרה סעיף זה לא כולל דרישה לעשות מבחן תיאוריה חוזר, אם ייתבקש

תשובה לאחר מבחן בנהיגה נכונה ( נהיגה מונעת).

לאחר מתן איתות מצוקה לרכב שמאחוריך.

קורס נהיגה מונעת למה ואיך
כל שנתיים לרכב מסחרי וכל שנה לאופנועים
טיפים ומידע לנהיגה נכונה
כשרוצים למנוע תאונת דרכים שאי אפשר למנוע אותה בדרך אחרת
שאלות תיאוריה לדוגמה
במידה והינך נתקל בבעיה מיוחדת או צורך בסיוע מיוחד עומדת בפנייך האפשרויות הבאות לפנות באחד הערוצים הבאים ולקבל מענה מידי: מוקד ההרשמה- 03-3737355 תא קולי- 03-6068449 מייל- pnz yba1
בכל דרך שהיא לאחר איתות מתאים על מי תחול האחריות אם לא חגר חגורה בזמן הנסיעה? טיפ מאת לופו קצין בטיחות…
השתלמות נהיגה נכונה בסיסית מיועדת לעברייני תנועה שצברו 12 עד 22 נקודות חובה על עבירות אשר ביצעו על הכביש נהג שלחובתו רשומות 72 נקודות תקפות או יותר, או נהג שהוטלה עליו פסילה לפי תקנת משנה ג , ורשומות לחובתו 36 נקודות תקפות או יותר בטרם חלפו שש שנים ממועד ביצוע העבירה האחרונה מבין העבירות שבשלהן הוטלה הפסילה האמורה, ייפסל רישיונו ל-9 חודשים ויחודש בתום התקופה האמורה רק לאחר שיעמוד בבדיקות רפואיות אצל הרופא המוסמך ובבחינות כאמור בתקנות 202 עד 210

שאלות תיאוריה לדוגמה

במכתב נאמר עוד כי מי שלא יפקיד את רישיונו, צפוי להתליית רישיון בתוך 15 יום מיום קבלת המכתב.

23
קורס נהיגה מונעת למה ואיך
כמו כל הקורסים, הקורס הינו חובה ונקודות הזכות והעבירות המחושבות לביצוע קורס זה, הן לפי סעיף ו' לתקנה נהגים לא יידרשו לעשות תיקון כפול, קרי קורס נהיגה נכונה, על אותם עבירות
תשובה לאחר מבחן בנהיגה נכונה ( נהיגה מונעת).
בשנים האחרונות חלו כמה שינויים בקורסים הללו לאור הכמות הגדולה של הנהגים שאמורים לעבור את הקורסים הללו לאור עבירות התעבורה הרבות שהם צוברים
שאלות תיאוריה לדוגמה
תפעיל את פנסי החזית ב"זמן תאורה"