מתי הבחירות לכנסת ה 24. הבחירות לכנסת השלישית

סיבוך נוסף היה מעמדו של אשר עמד בראש רשימת מפא"י המשא ומתן היה מסובך בשל הצורך להיענות הן לדרישות הדתיים, הן לדרישות הציונים הכלליים והפרוגרסיבים, והן לדרישות מפלגות השמאל
סיסמתו של בן-גוריון במהלך הבחירות הייתה "המשימה - דרומה", ונאומיו, שלשמיעתם התקבץ לעיתים קהל של עשרים אלף איש, נגעו לפיתוח שבוע לפני הבחירות התקיים טקס חנוכה חגיגי של , שבפועל הופעל רק קרוב לשנה לאחר הבחירות, בה השתתפו כל ראשי המדינה, והוצג מערכת טכנית מרהיבה שבאה להדגיש את הישגי הפיתוח של המדינה

הבחירות לכנסת השלישית

אחדות העבודה הצליחה אף היא לסחוף קהל במסריה האקטיביסטים.

18
הבחירות לכנסת השלישית
אחדות העבודה טענה שבחיבורה עם הציונים הכלליים, ויתרה מפא"י על ההגמוניה הפועלית וטענו שאחדות העבודה תחזיר את מפא"י למדיניות הנכונה
הבחירות לכנסת השלישית
על רקע פסק הדין הגישה בממשלה, ב-
הבחירות לכנסת השלישית
במשפט הואשם בהוצאת דיבתו של קסטנר, אך סניגורו של גרינוולד, , הצליח להפוך את המשפט למשפטו של קסטנר, שהיה מאנשי ממסד מפא"י, ושל משטר בכללו, אשר לא עשה כביכול את המרב להצלת יהודי אירופה
לעיתים היה מוציא מכיסו שטר של וטוען כי על אף שמפא"י קיבלה מ אלף דולר עבור כל תושב בישראל, הרי שכסף זה לא הגיע אל האזרחים לרשימה מלאה ראו טבלה מורחבת בערך זה
הממשלה החדשה, שכללה את מפא"י, הפרוגרסיבים, הדתיים הלאומיים, אחדות העבודה ומפ"ם, ובסך הכול 73 מנדטים, הוצגה בפני הכנסת על ידי בן-גוריון ב- בגין עצמו הצליח להיחלץ מן המשברים שבהם היה נתון לאחר כישלונו בבחירות לכנסת השנייה, ולאחר סערות השילומים, ולעמוד בראש אסיפות שבהן נכחו לעיתים אף 5,000 אנשים

הבחירות לכנסת השלישית

.

הבחירות לכנסת השלישית
דרישתו של בן-גוריון מהבוחר הייתה כי ייתן למפא"י רוב מוחלט, אשר יסייע לה בהפיכת שיטת הבחירות לשיטה אזורית, דבר שיתקן את המערכת הפוליטית מטרה שבה תמך בן-גוריון כל ימיו
הבחירות לכנסת השלישית
בבחירות אלו נראה היה בתחילה כי המתחרה הגדולה של מפלגת השלטון תמשיך להיות מפלגת , אך כאשר נספרו הקולות התברר כי כוחם של הציונים הכלליים ירד מאוד, וכן ירד כוחה של מפא"י, ולעומת זאת בראשותו הכפילה את כוחה והפכה למפלגה השנייה בגודלה
הבחירות לכנסת השלישית
באמצעות שלוחיו, ובתקופה זו במיוחד ה דאז ו, חתר בן-גוריון בהתמדה תחת ראש הממשלה
ברור היה כי בן-גוריון יעמוד בראש רשימת מפא"י לבחירות, והחודשים האחרונים לכהונת הממשלה התאפיינו בסכסוכים בינו ובין ראש הממשלה שרת, לו היה כביכול כפוף בן-גוריון זכה בתפקיד שר הביטחון, לאחר ש נאלץ לעזוב את המשרד בגלל מעורבותו ב
של עמדה עתה לאחר מבחנים קשים בפרשת ובעניין קסטנר שרת הגיש את התפטרות הממשלה, והקים מיד ממשלת מעבר בלי הציונים הכלליים

הבחירות לכנסת השלישית

בן-גוריון פרש מתפקיד ראש הממשלה ב-, אך מעולם לא ויתר בפועל על מושכות השלטון.

23
הבחירות לכנסת השלישית
פצצות שהוטלו באסיפות הציונים הכלליים, וליד דירתו של ראש עירית גרמו לסערה, אך לא פגעו באיש
הבחירות לכנסת השלישית
אל מול מפלגות אלו עמדו מפלגות נוספות
הבחירות לכנסת השלישית
מבוכה רבתי נגרמה במפא"י כשהתברר שמועמדת המפלגה לראשות עירית , , היא תושבת ומנועה מלהצביע בבחירות בתל אביב