נשיא המדינה. מתווה חדש מבית הנשיא: הענקת חנינה על קנסות למי שנפגע כלכלית מהקורונה

בסיבוב השני המועמד שקיבל את מירב הקולות, אף אם מספרם נמוך מ-61 קולות, הוא המנצח מקור הנתונים לא כל כך ברור
נשיא המדינה התייחס להחלטה ואמר: "ישראליות וישראלים רבים מדי מצאו את עצמם בן לילה, במערכה כלכלית על החיים המחלוקת בין השופטים נפתרה עם חקיקתו של חוק היסוד, שבו נקבע במפורש כי בסמכותו של הנשיא לעשות כן

נשיא מדינת ישראל

ב עברה הסמכות ל, ועם חקיקתו של חוק המעבר, היא ניתנה לנשיא המדינה.

4
אות הנשיא למתנדב
מסורת זו מתקיימת מאז, על פיה בהיעדרו של יו"ר הכנסת בוחרת ועדת הכנסת כממלא מקומו את סגן יו"ר הכנסת המכהן מטעם מפלגתו של יושב הראש
נשיא מדינת ישראל
כשירות סעיף 4 לחוק היסוד קובע שני תנאים לכשירותו של נשיא המדינה: די בכך שהוא ו מדינת ישראל
אות הנשיא למתנדב
לבקשה המוגשת על ידי קרוב משפחה יש לציין כי היא מוגשת בידיעתו ובהסכמתו של הנידון
המתווה, מיועד עבור בעלי חובות אלו, על מנת להקל עליהם בתקופת משבר קשה זו כאשר הונחה הצעת חוק היסוד, הוצע בה כי לתפקיד יוכל להיבחר רק מי שמלאו לו 40 שנים, ואולם בעת הדיונים בכנסת הוחלט לוותר על דרישה זו
כך, למשל, נפסק במקרה שבו של נשלל עקב הרשעתו בפלילים, כי אין הכרח להשיבו לו עם מתן החנינה די ברוב של שני שלישים מחברי ועדת הכנסת וברוב של 61 חברי כנסת במליאת הכנסת

מתווה חדש מבית הנשיא: הענקת חנינה על קנסות למי שנפגע כלכלית מהקורונה

תשלומים אלה הם אחד ממרכיבי התקציב המרכזיים של בית הנשיא.

23
נשיאי מדינת ישראל
אם נפטר במשך תקופת הזכאות, זכאית אלמנתו לזכויות אלה עד לסיום שבע השנים
חוק יסוד: נשיא המדינה
כאשר הנבצרות היא מכוח בקשתו של הנשיא, רשאי הוא להפסיקה בכל עת
נשיא מדינת ישראל
אות הנשיא למתנדב מתבצע בשיתוף ונבחרים בו מתנדבים בתחומי ה, ה, הקהילה, ו, , חינוך ל ול או על אורח חיים של התנדבות ועשייה
מנגד, עדיין מדובר בצעד דרסטי, ולכן לא הסתפק המחוקק בדרישה לרוב רגיל התנאים המפורטים לעיל נקבעו במהלך כהונתו של הנשיא , והם תקפים החל מכהונתו של כנשיא
מינוי הנגיד על ידי הנשיא ולא על ידי הממשלה ישירות נועד לאותת על עצמאות הבנק מהממשלה בניגוד לחסינות המהותית, החסינות הדיונית אינה חלה על , והיא פוקעת עם סיום כהונתו

חוק יסוד: נשיא המדינה

מטרת האות לעודד את הפעילות ההתנדבותית, תוך שאיפה לטיפוח ערכים של נתינה לזולת, מעורבות חברתית, אחריות הדדית וגיבוש לאומי המבוסס על ערכי ה ואהבת האדם.

8
חוק יסוד: נשיא המדינה
החנינות יינתנו רק בעקבות הגשת בקשת חנינה ושקילת כל מקרה לגופו, לאחר קבלת חוות דעת מהגורמים המוסמכים
נשיא מדינת ישראל
כאשר נחקק , שיושם לראשונה בשנת , הושמטה סמכות זו מחוק היסוד
אות הנשיא למתנדב
נכון לשנת 2013, בית הנשיא משלם פנסיה נשיאותית לארבעה נשיאים לשעבר או אלמנותיהם