בחירות בארצות הברית 2020. קטגוריה:הבחירות בארצות הברית (2020)

שהיה בפגרה נקרא להתכנס כדי להפוך את התקנות האלה על פיהן, והקצה לדואר תקציב חירום של 25 מיליון דולר כדי לעמוד בכמות מעטפות ההצבעה
ב-27 באוקטובר אישר הסנאט את המינוי של השופטת ל בדיקה אחרונה ב-29 ביוני 2020

הבחירות לנשיאות ארצות הברית 2020

חלק מערוצי הטלוויזיה האמריקאים קטעו את שידור הנאום , ערוצים אחרים כמו CNN ו-FOX הרפובליקאי לא קטעו את הנאום אך העירו שאין ראיות לטענות של טראמפ.

10
הבחירות לנשיאות ארצות הברית 2020
בדיקה אחרונה ב-18 בנובמבר 2020
קטגוריה:הבחירות בארצות הברית (2020)
כמעט כל התביעות נידחו על ידי בתי המשפט או הוסרו על ידי התובעים
קטגוריה:הבחירות בארצות הברית (2020)
הוא הודיע, מבלי לבסס זאת על נתונים ספציפיים, שהבחירות יוטו בזדון נגדו
באמצע ספטמבר 2020 פסק כי הממשל ב אשר נחשבת בבחירות רשאי למנוע מאסירים משוחררים שלא משלמים את חובותיהם להצביע בבחירות לקראת הבחירות וביום הבחירות עצמו העלה טראמפ שורה של טענות לא מבוססות לגבי אי סדרים ותרמיות בספירת הקולות, במטרה להטיל ספק בתוצאות הבחירות
מערכת הבחירות התנהלה בצל שגבתה למעלה מ-200 אלף קורבנות בארצות הברית החל מאביב 2020 חלק מהבוחרים חששו לצאת מביתם ולהגיע לנסיבות התקהלות סביב ה, ומדינות שונות עודדו הצבעה באמצעות פתקי

קטגוריה:הבחירות בארצות הברית (2020)

טראמפ הוא הבעלים של התאגיד "" "The Trump Organization" , והמייסד של חברת "Trump Entertainment Resorts", העוסקת בבניית והפעלת בניינים, בתי , מתקני תרבות ו ברחבי העולם.

30
קטגוריה:הבחירות בארצות הברית (2020)
לקראת , קוימה נגד האישור בנוכחות טראמפ שנאם בה
הבחירות לנשיאות ארצות הברית 2020
הוא התקיף במיוחד את ההצבעה בדואר וטען שהיא עמוסת תרמיות, על אף שניסיון העבר סותר טענה זו - ראש ה-, שמונה על ידי טראמפ, העיד בספטמבר 2020 תחת שבועה שה-FBI מעולם לא נתקל בניסיון ארצי לתרמית בחירות, בין אם בדואר ובין אם בהצבעה בקלפי
קטגוריה:הבחירות בארצות הברית (2020)
מלבד זאת, המינוי ישמר את הרוב השמרני בבית המשפט ויגדיל אותו לרוב שמרני של 3:6